Ieder individu heeft een eigen unieke intrinsieke motivatie
EJJ Consultancy werkt met methodieken om iedere jongere te coachen om zelf zijn of haar intrinsieke motivatie te kunnen ontdekken en te kunnen verwoorden.
Veerkrachtigere samenleving
We scannen elkaar vandaag de dag te veel in plaats van elkaar te "lezen"; met het meer oog krijgen voor elkaars intrinsieke motivatie creëren we een veerkrachtigere samenleving.

Blended learning

Jongeren leren en ontwikkelen zich zowel ‘streetwise’ als ‘bookwise’.
Deze twee leerbronnen lopen tegenwoordig zo in elkaar over dat naar mijn stellige overtuiging het de pedagogische taak van de school is om deze twee bronnen optimaal te verbinden.

Intrinsieke motivatie

Voor veel jongeren aan de vooravond van hun loopbaan, is het gevoel verloren te raken, zelfs te falen, diep ingrijpend. Want niet wat je niét kunt, geeft energie, maar wat je wél kunt: daarin worden talenten aangesproken en passie beleefd.

MotivatieKompas

Het MotivatieKompas is een tool om jouw passie, (intrinsieke) motivatie en talenten in kaart te brengen. Het MotivatieKompas-traject maakt het mogelijk jouw unieke motivatiepatroon vast te stellen.
Met het MotivatieKompas in de hand kun jij in jouw eigen woorden nog beter uitdrukken wat jou van binnenuit drijft.

Partners